zum Inhalt springen

Навчально-дослідницький проект Plant-Ukraine

Міждисциплінарні та міжмовні освітні модулі з практичним застосуванням та

дослідницькі проекти на базі інноваційної платформи "InnoBioDiv" (https://innobiodiv.uni-koeln.de/)

 

Огляд

Концепція

Основні цілі

Навчальні модулі

1 / 2

 • Назва проєкту: Платформа рослинних інновацій Кельн-Україна ("Рослина-Україна")
 • Код фінансування: AV-LL22-Koe
 • Організація, що фінансує: Stiftung Innovation in der Hochschullehre
 • Laufzeit: 01.06.2022-31.12.2023
 • Програма фінансування: Lernen und Lehre sichern. Fokus Ukraine
 • Тема  дослідження:  Розробка  освітніх  модулів  з  питань  зміни  клімату  та  адаптації  до нього
 • Ключові слова: ґрунт, мікроорганізми, рослини, доступність води та поживних речовин, стрес  від  посухи,  зміна  клімату,  інтернет  речей,  автоматизовані  дослідження  рослин, робототехніка, сенсорні технології
 • Цільові групи: Університети, дослідники, студенти (особливо з України), суспільство.
 • Факультет: Факультет математики та природничих наук
 • Інститут та робоча група: Інститут наук про рослини, AG Bucher
 • Партнер  проєкту  Німеччина:  Кельнський  технічний  університет  (Інститут  інженерії зв'язку (INT), AG Dettmar)

Партнери  проєкту  Україна:  Харківський  національний  університет  радіоелектроніки, Харківський  національний  університет  ім.  В.  Н.  Каразіна,  Державний  біотехнологічний університет   (Харків),   Чернівецький   національний   університет   ім.   Ю.   Федьковича, Харківський   національний   університет   міського   господарства   ім.   О.   М.   Бекетова, Відкритий    міжнародний    університет    розвитку    людини    "Україна"    (Київ),    Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва (Харків)

 

Концепція

Проєкт   Plant-Ukraine   має   на   меті   створення   інноваційного   міждисциплінарного   освітнього модуля з біології та інженерії у співпраці між Кельнським університетом, Кельнським технічним університетом та наразі шістьма українськими університетами. Іншою партнерською установою є Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН.

Проєкт Plant-Ukraine пов'язаний з уже створеним проєктом BMUV "Інноваційна платформа для освіти та досліджень впливу зміни клімату на продуктивність рослин та біорізноманіття ґрунтів"(InnoBioDiv). У межах цього проєкту створюється інноваційна платформа, яка дозволяє дослідити вплив кліматичних параметрів на показники росту рослин і біорізноманіття в ґрунті на основі  останніх  результатів  досліджень  Кластера  передового  досвіду  в  галузі  рослинництва (CEPLAS)  і  з  використанням  новітніх  технологій  у  галузі  сенсорних  технологій,  робототехніки, технологій  передачі  та  обробки  сигналів.  Основна  увага  приділяється  розробці  концепцій адаптації сільськогосподарських культур та екосистем до зміни клімату, біорізноманіття в ґрунті, а  також  ресурсозберігаючому  використанню  води  та  поживних  речовин  при  вирощуванні сільськогосподарських культур та забезпеченню безпеки постачання для населення.

Проєкт    Plant-Ukraine,    що    фінансується    Фондом    інновацій    у    вищій    освіті    (stiftung- hochschullehre.de), розширює проєкт InnoBioDiv, залучаючи українських науковців та студентів, які можуть заробляти академічні кредити, беручи участь у студентських навчальних проектах.

Інтенсивна  співпраця  з  українськими  викладачами  під  час  гостьових  візитів  до  Кельнського університету заклала основу для проведення онлайн-лекцій у зимовому семестрі 2022/23 року для  українських  студентів,  які  включали підготовку  до  участі  в  освітньому  модулі.  Очні  візити українських  студентів  відбулися  в  січні  2023  року  в  рамках спільно  реалізованих  навчальних проєктів.

Основні цілі

Під час наших навчальних модулів студенти та дослідники з Німеччини та України розробляють власні   ідеї   та   концепції   для   дослідження   зміни   клімату   та   її   впливу   на   ріст   рослин   і біорізноманіття   ґрунтів.   Основна   увага   приділяється   міждисциплінарній   та   міжкультурній співпраці   зі  студентами  Кельнського  технічного  університету,  Кельнського  університету  та українських  університетів та установ, що беруть участь у проекті. В основі лежить поєднання сучасних технологій, таких як робототехніка та інтернет речей, з глибокими знаннями про ріст рослин   та   взаємодію   рослин   і   мікроорганізмів   з   метою   розробки   інноваційних   питань, експериментів та підходів до їх вирішення.

У  межах  проєкту  Plant-Ukraine,  що  фінансується  Фондом  інновацій  у  вищій  освіті,  партнери проєкту   -   Кельнський   університет   та   Кельнський   технічний   університет   -   на   додаток   до практично-орієнтованих     навчальних     модулів     досліджуватимуть     подальші     можливості мережування та співпраці для українських студентів та науковців.

 

 

Навчальні модулі

Педагогічна концепція

Освітні модулі базуються на дидактичній моделі "Конструктивного узгодження", згідно з якою під час  планування  курсу  узгоджуються  навчальні  цілі,  методи  викладання  та  навчання,  а  також форма(и) екзамену.

Для    досягнення    цілей    навчання    велике    значення    надається    командній    роботі    в міждисциплінарних та інтернаціональних групах.

Для того, щоб зробити результат навчання відчутним у підході, з усіма учасниками проводяться до- і післяекзаменаційне тестування, а також самооцінювання.

Для того, щоб учасники модуля навчилися працювати в мережі та взаємодіяти - де б вони не знаходилися - використовуються різні цифрові інструменти навчання та комунікації (ZOOM як центральна платформа для зв'язку, SLACK для спілкування в робочих групах, навчальні відео, Google Docs Editor для редагування онлайн-документів та хмарний сервіс зберігання даних Sciebo для обміну та редагування даних).

 

Структура модуля

Модуль складається з трьох блоків. У першому блоці навчальний зміст курсу викладається під час онлайн-семінарів українською та англійською мовами. У другому блоці учасники формують міждисциплінарні  команди  та  спільно  розробляють  концепції  адаптації  сільськогосподарських культур  та  екосистем  до  зміни  клімату  та  планують  детальні  експерименти  для  цієї  мети. Експериментальна  фаза  розпочинається  у  третьому  блоці,  під  час  якого  команди  можуть самостійно   провести   свої   індивідуально   сплановані   експерименти   на   базі   Кельнського університету та Кельнського технологічного інституту.